Serviceavtale


Moderne storkjøkkenanlegg regnes for å være driftssikre med relativt få uhell. Likevel kan det ikke helt unngås at feil, driftsforstyrrelser og stans oppstår. Jo tidligere disse oppdages, desto mindre blir skadeomfanget.


For dårlig vedlikehold øker risikoen for stans og ekstra vedlikeholdsutgifter, mens godt vedlikehold reduserer dette samtidig som det forlenger utstyrets levetid.


Alt vedlikehold koster penger, men overdrevet vedlikehold koster for mye. Derfor må vedlikeholdskostnader vurderes utfra en totaløkonomi. Jo høyere funksjonsverdi utstyret har, destostørre betydning har forebyggende vedlikehold.


På denne bakgrunn utarbeider vi vedlikeholds- og serviceavtaler som sikrer et fornuftig ettersyn av utstyr, tilpasset den enkelte kunde.

SERVICEshapeimage_1_link_0
HJEMRNI.htmlRNI.htmlshapeimage_2_link_0
PRODUKTERRNI_Produkter.htmlRNI_Produkter.htmlshapeimage_3_link_0
AKTIVITETERRNI_Aktiviteter.htmlRNI_Aktiviteter.htmlshapeimage_4_link_0
KONTAKTRNI_Kontakt.htmlRNI_Kontakt.htmlshapeimage_5_link_0

Kontoradresse:

Nordlihuset

2320 Furnes

Telefon:

62 35 80 00

Vakttelefon:

62 35 80 00

E-post:

magne@rni.no

Service:

Vi leverer service, enten du ønsker en

varig serviceavtale, eller engangstjenester.

SIDEN ER LEVERT AV JUST PHOTOhttp://www.justphoto.nohttp://www.justphoto.noshapeimage_6_link_0
KONTAKT OSSRNI_Kontakt.html